REJESTRY 

 

W Urzędzie Gminy Lubań prowadzone są następujące rejestry:

 

 • rejestr umów cywilnoprawnych
 • rejestr zarządzeń Wójta Gminy Lubań
 • rejestr uchwał Rady Gminy Lubań
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr przeprowadzonych kontroli
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
 • rejestr stanu mienia komunalnego
 • rejestr rozchodu mienia komunalnego
 • rejestr dzierżawy mienia komunalnego
 • rejestr kosztów utrzymania budynków komunalnych
 • rejestr dodatków mieszkaniowych
 • rejestr dzierżaw gruntów rolnych przejętych od osób prawnych
 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • dziennik podawczy urzędu
 • rejestr podatników bedących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł
 • rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych
 • rejestr wymiarowy
 • rejestr wydanych decyzji podatkowych
 • stały rejestr wyborców
 • rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Lubań
 • rejestr sołectw Gminy Lubań
 • rejestr publikacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lubań 
 • dziennik podawczy Rady Gminy Lubań
 • rejestr instytucji kultury
 

Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBAŃ
Osoba wprowadzająca informację : Aneta Pijanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Pijanowska
Czas wytworzenia: 2002-06-17 12:52:26
Czas publikacji: 2019-01-01 00:28:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak